Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Община Родопи

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


Влизането на външни лица в сградата на община "Родопи" без предпазна маска и ръкавици е СТРОГО ЗАБРАНЕНО !


Скица-виза за селата: с.Първенец, с.Марково, с.Крумово и с.Ягодово се издават само след представяне на оригинална скица в мащаб: 1:1000 от Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


Скици за всички имоти, в населените места: с.Първенец, с.Марково, с.Крумово и с.Ягодово, се издават само в Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


Скици за всички земеделски имоти, се издават само в Службата по геодезия картография и кадастър - Пловдив: пл.“Съединение“3, офис 306


[16 Ноември 2020] Във връзка с гроздоберна кампания 2020г., Изпълнителната агенция по лозата и виното напомня на всички производители на винено грозде за задължението им, да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г.: [Прочети]


[05 Ноември 2020] Заповед на Кмета на община "Родопи" за прием от всички кметства по населените места на територията на община "Родопи" на всички Заявления за административни услуги, изброени в Приложение 1: [Прочети Заповед и Приложение1]


[26 Октомври 2020] Уведомление за промяна на работното време на община "Родопи", считано от 02.11.2020 г., както следва:

  начало - 8:30ч., обедна почивка - 12:30ч. - 13:00ч., край - 17:00ч., : [Прочети Заповед]


[12 Октомври 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 13.10.2020г. на територията на отделни области е обявен "оранжев" код, а за други - "жълт" код, със значителни валежи от дъжд и умерен до силен юг-югозападен вятър: [Прочети]


[07 Октомври 2020] В изпълнение на чл.17, ал.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община „Родопи“ предоставя на всички заинтересованите лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, проведено на 23.09.2020г. /сряда/ от 10.30ч. в сградата на Читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, така постъпилото „Писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане“ по чл.17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС от Възложителя на инвестиционното намерение  „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров: [Обява], [Становище]


[21 Юли 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за прогнозирани опасни явления на 21.07.2020г.: [Прочети]


[10 Юли 2020] Решение на Министреския съвет на  Република България за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31.07.2020г.: [Прочети]


[18 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 19.06.2020г. се очакват в следобедните часове на места краткотрайни валежи с гръмотевици, на отделни места в източната половина от страната - интензивни валежи и градушки: [Прочети]


[18 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 18.06.2020г. се очакват валежи от краткотраен дъжд, временно интензивни и придружени от гръмотевици с условия за локални градушки: [Прочети]


[16 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 16.06.2020г. на територията на отделни области е обявен "жълт" код за гръмотевични бури, локални и интензивни валежи от дъжд на територията на цялата страна: [Прочети]


[11 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 11.06.2020г. на територията на отделни области е обявен "жълт" код за гръмотевични бури, локални и интензивни валежи, възможни градушки на места: [Прочети]


[22 Май 2020] Уведомление за промяна на работното време на община "Родопи", считано от 26.05.2020 г., както следва:

начало - 8:30ч., обедна почивка -  12:30ч. - 13:30ч., край - 17:30ч.: [Прочети Заповед]


[20 Май 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 21.05.2020г. на територията на отделни области е обявен "жълт" код за локални интензивни валежи: [Прочети]


[08 Май 2020] Докладна записка с Вх.№ 94Г-334-20/27.4.2020г. относно даване на съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на вноските за наем или за ползване на общински нежилищни имоти на територията на Община „Родопи”, от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.: [Решение], [Приложение 1], [Приложение 2]


[05 Май 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 06.05.2020г. на територията на отделни области е обявен "жълт" код за  силен вятър и валежи: [Прочети]


[23 Април 2020] Заповед на Кмета на община "Родопи" относно изпълнението на длъжността кметски наместник на с.Ситово до назначаването на такъв, да се извършва от кметския наместник на с.Бойково - Иван Пачеджиев, подпомаган от служителя на община "Родопи" и жител на с.Ситово - Тодор Кацаров: [Прочети]


[21 Април 2020] Заповед на Кмета на община "Родопи" относно изпълнението на длъжността кметски наместник на с.Извор до назначаването на такъв, да се извършва от кмета на с.Храбрино - Ангел Чобанов, подпомаган от служителя на община "Родопи" и жител на с.Извор - Атанас Чалъков : [Прочети]


[07 Април 2020] Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация.
В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители,  представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив.
За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


[02 Април 2020] Препоръка на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства: [Прочети]


[27 Март 2020] Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България: [Прочети]


[26 Март 2020] Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение №231, взето с Протокол №7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи: [Прочети]


[24 Март 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.03.2020г. за отделни области е обявен "жълт" код за валежи от сняг, дъжд и силен вятър: [Прочети]


[19 Март 2020] Заповеди № РД-01-138/19.03.2020г. и № РД-01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България: [Прочети]


[16 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“ - обл. Пловдив за промяна на противоепидемичните мерки на територията на община "Родопи": [Прочети]


[13 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“ - обл. Пловдив за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община "Родопи": [Прочети]


[13 Март 2020] Съобщение на Българския Кардиологичен Институт, във връзка с успешното справяне с кризата и в защитата срещу COVID 19: [Прочети]


[12 Март 2020] Заповед на Кмета на Община „Родопи“, относно предприемане на мерки във връзка със завишената заболеваемост от ГРИП, ОРЗ, регистрирането на случаи на COVID-19 и решения на Общинския кризисен щаб: [Прочети]


[10 Март 2020] Община „Родопи“ съобщава, че поради епидемиологичната обстановка приемното време на общинската администрация / Кмет, Зам.-кметове, Гл.архитект, техническа служба / се преустановява !


[27 Февруари 2020] Община „Родопи“ съобщава, че на база извършен от РЗИ - Пловдив анализ на водата в с.Брестовица, е установено завишаване стойностите на манган в питейната вода на селото. В тази връзка се забранява използването на водата в с.Брестовица за пиене и приготвяне на храна! Водата може да се използва само за битови цели.


[24 Февруари 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.02.2020г. за отделни области е обявен "жълт" код за силен северозападен вятър: [Прочети]


[19 Февруари 2020] Във връзка с констатирано замърсяване на водите на река Юговска в землището на гр. Лъки и постъпило писмо от „Басейнова дирекция ИБР“, община „Родопи“ уведомява населението на общината, да ограничи ползването на  води от поречието на река Чая поради опасност от замърсяване.


[10 Февруари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за отлагане на датата - 11.02.2020г. за обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, по искане на фирма „Толи“ ЕООД :[Прочети]


[05 Февруари 2020] В Община „Родопи“ постъпи предупредителен сигнал от Областна администрация Пловдив във връзка с възникнало замърсяване с инцидентно изпускане на нефтени продукти от завод „Каучук“ АД - Пазарджик в река Пишманка, вливаща се в река Марица при гр. Пазарджик.

Предупреждаваме населението за възможно замърсяване на водите на река Марица, ограничаване на ползването им и на разпространение на замърсяването.


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[15 Януари 2020] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт, е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[13 Януари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020 г. община "Родопи" уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.


Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж


Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:
НИВО А - над 4000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа
НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 3 часа
НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 5 часа
НИВО Г - под 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа.


                                                                                                                                                                                                                                                  Архив на новините