Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Община Родопи

Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина

alt

На 9 ноември, събота, от 10:30 часа в двора на Вила Юстина, в центъра на село Устина ще се проведе празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка. Събитието е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 към Европейския Земеделски Фонд. Организатори са Сдружение Местна инициативна група Перущица - Родопи. [Прочети]


[05 Ноември 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет "Родопи" на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община "Родопи" : [Прочети]


МИГ Перущица-Родопи с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и Франция

На 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектът касае проучване на добри практики и приложение на местни продукти, услуги, търговски марки в други държави и сравнителен анализ за възможностите на аналогични на територията на МИГ Перущица-Родопи и е в партньорство с местните инициативни групи МИГ  “Олимпия за развитие” (Development Agency of Olympia S.A.) град Крестена, Гърция  и  МИГ „Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles“, град Сен Шиниен, Франция.
Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 7 месеца и МИГ Перущица-Родопи ще получи 48 853 лв безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.
В резултат се очаква да се създадат възможности за развитие на местните продукти и услуги, обединяващи култура, туризъм и винопроизводство на територията на МИГ Перущица-Родопи и да се подготви проект за транснационално сътрудничество между трите местни инициативни групи от България, Гърция и Франция.


alt


[29 Август 2019] Становище - предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]


[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]


[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]


Община „Родопи”, първа в област Пловдив стартира предоставянето на Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

alt

На 07.08.2019г. в Заседателната зала на Общински съвет - Родопи се състоя информационно събитие по проект с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0082-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Със събитието се постави и началото на реалното предоставяне на здравно – социални услуги в домашна среда за 95 възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община „Родопи”. Дейностите стартират три месеца след като на 09.05.2019г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община „Родопи” инж. Пламен Спасов беше сред първите 15 ръководители на общини в страната, които подписаха договор за финансиране по проектната схема. Договорът беше връчен на кмета от Зам.- министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. [Прочети]


[02 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно отпадни продукти от клане на прасета във ферми тип "Заден двор": [Прочети]


[02 Август 2019] Заповед на Директора на Регионална дирекция по горите - Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно забрана за достъп до горски територии: [Прочети]


[02 Август 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.08.2019г. за отделни области е обявен "жълт" код (потенциално опасно време) за краткотрайни валежи от дъжд, на места и интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра.: [Прочети]


[01 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", засягаща населени места на територията на община "Родопи" - с.Цалапица, с.Кадиево, с.Оризари, с.Устина и с.Скобелево: [Прочети]


[31 Юли 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете": [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[19 Юли 2019] Община "Родопи" уведомява, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е разработена и внедрена в Министерството на туризма. Крайния срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиери) в ЕСТИ е 30.09.2019г.: [Прочети]


[10 Юли 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 10.07.2019г. за отделни области е обявен жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури: [Прочети]


[24 Юни 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.06.2019г. за отделни области е обявено предупреждение от първа степен на опасност -  жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки: [Прочети]


[31 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 31.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност -  жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия за интензивни валежи и градушки: [Прочети]


[23 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 23.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност -  жълт код за валежи от дъжд, временно интензивни с гръмотевици и очаквани градушки: [Прочети]


[22 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от дирекция "Управление на водите" към МОСВ, че вследствие на валежи, за 23.05.2019 г. и 24.05.2019 г. се очакват повишения на речните нива в страната: [Прочети]


[20 Май 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1957-3/20.05.2019г. от фирма РП Енергосекция Пловдив към ДП „НКЖИ“ поделение "Енергоразпределение" София ,община "Родопи" уведомява, че в периода от 20.05 до 07.06.2019 г. от 08.00 до 16.45ч. ще се проведе наземно третиране на плевели с препарат „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура по списък :[Прочети]


[15 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена степен -  жълт код за значителни валежи от дъжд с гръмотевици за отделни области: [Прочети]


[07 Май 2019] Община "Родопи" ще проведе ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 07.05 до 14.05.2019г. За целта следва всички собственици на пчелни семейства да предприемат необходимите марки за предотвратяване на отравяне на животни и пчелни семейства: [Прочети]


[23 Април 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1558-1/23.04.2019г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“,община "Родопи" уведомява, че на 24.04.2019г. в периода от залез слънце до 10.00ч.  на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ ще проведе наземно третиране с хербицид „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура в землището на с.Златитрап и с.Кадиево.


[09 Април 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена първа степен -  жълт код за значителни валежи от дъжд за отделни области: [Прочети]


[28 Март 2019] АНАЛИЗ на ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на община "РОДОПИ" към 31.12.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2016 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]


[26 Март 2019] Покана за присъединяване към глобалната инициатива "Часът на земята", която ще се проведе на 30 март 2019г., събота от 20.30 до 21.30ч.: [Прочети]


[22 Февруари 2019] Прогноза на НИМХ-МОН за лоши метеорологични условия на 23.02.2019г. и обявен жълт код за валежи от сняг на територията на цялата страна : [Прочети]


[12 Февруари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, дирекция "Управление на водите" при МОСВ и МЦ на ВВС за обявена първа степен -  жълт код за силен вятър за отделни области: [Прочети]


[07 Февруари 2019 ] Във връзка с годишно облагане за 2019 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 12.02.2019 г.


[30 Януари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, МЦ на ВВС за опасни метеорологични явления за 30.01.2019 г. и дневен хидрометеорологичен бюлетин от дирекция „Управление на водите“ към МОСВ за 30.01.2019 г., НИМХ-МОН обявява жълт код за валежи от дъжд, над 1000 метра - от сняг с количества между 25 и 35 л/кв.м. за областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково и жълт код за възможно образуване на поледици за областите Видин, Враца и Монтана.: [Прочети]


[29 Януари 2019] Метеопрогноза от НИМХ–МОН и дирекция „Управление на водите“ при МОСВ за 29.01.2019 г.: [Прочети]


[23 Януари 2019] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за усложнена метеорологична обстановка и очаквани интензивни валежи на 24.01.2019г. по високите полета на Западна и Северозападна България от мокър сняг, а в останалата част от страната - от дъжд. От НИМХ-БАН е обявен оранжев код за опасност за отделни области и жълт код за опасност за други области: [Прочети]


[27 Декември 2018] Във връзка с годишно приключване на 2018 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" ще работи с граждани със следното работно време: 28.12.2018 г. до 16,30 ч., 31.12.2018 г. - не работи с граждани, 02.01.2019 г. от 14,30 ч.


[28 Ноември 2018] Анализ на финансовото състояние на община "Родопи" към 30.09.2018 г. спрямо отчетените данни към 30.09.2017 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]


[27 Ноември 2018] Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Във връзка с обновяване на софтуера на деловодната система, Община Родопи уведомява, че на 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. до 13:00 ч. обслужването на граждани в деловодството и касата ще бъде ограничено: [Прочети]


[01 Октомври 2018] Предупреждение за опасни явления, в съответствие със ЗЗБ за очаквани интезивни и значителни по количество валежи от дъжд в централните южни и особено в крайните източни райони на 01.10.2018г., на места с гръмотевици. От НИМХ-БАН е обявен жълт и оранжев код за опасност за отделни области: [Прочети]


alt

С подкрепата на община „Родопи", ЖПГ „Пъстра китка" представиха село Ягодово на петнадесетия Черноморски събор „Евро фолк - 2018" град Царево, на който станаха Лауреати - първа степен. [Прочети]


[13 Септември 2018] ГДПБЗН - МВР информира за провеждането на "Седмицата на пожарната безопадност" в периода от 10-ти до 16-ти септември 2018г., съвпадаща с Празника на пожарната 14-ти септември - Кръстовден. Предвидените събития във Втора РСПБЗН може да прочетете тук: [Прочети]


[22 Август 2018]  ПОКАНА от Председателя на общинския съвет „Родопи”- област Пловдив – Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018 г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община „Родопи”- област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017 г. на Община „Родопи”- област Пловдив: [Покана], [Доклад]


[27 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите - Пловдив, за отмяна на Заповед от 24.07.2018г., с която е ограничен достъпа до горските територии в обхвата на РДГ- Пловдив, за лицата извършващи събиране на трюфели: [Прочети]


[27 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за очаквани интензивни валежи на 27.07.2018г., придружени с гръмотевични бури, възможни са и градушки. От НИМХ-БАН е обявен жълт код за опасност за отделни области: [Прочети]


[24 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите - Пловдив, във връзка с постъпило писмо на Изпълнителната агенция по горите, с цел превенция и недопускане разпостранението на Африканска чума по свинете на територията на РДГ - Пловдив: [Прочети]


[23 Юли 2018] Указания на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях"  във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение на задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях: [Прочети]


[23 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, че на 24.07.2018г. се очакват интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури, има условия за градушки: [Прочети]


Ключова улица над половин километър в с.Брестовица неузнаваема след ремонт за 162 506 лв.

alt

Преди ден кметът на Община Родопи - инж. Пламен Спасов инспектира приключилата реконструкция на ключова улица в село Брестовица, а главният пътен експерт към Общината увери, че строителната фирма е изпълнила качествено и в срок ремонтните дейности.  Улица Отец Паисий с дължина 520м., вече е с положена нова асфалтова настилка, подновени бордюри и нова тротоарна настилка, като преди това са подменени и изградени и отклонения на водопреносната мрежа.

Това е важна отсечка, защото е и пътят до Влаховата къща- първият в Пловдивска област музей на виното. Сградата е строена 1820 г. и е била собственост на местен търговец на вино. Къщата, която днес е реставрирана в първоначалния и вид, е била и скривалище на Васил Левски, който пристигнал в селото, скрит в буре за вино. Възстановена е през 2015г. по „Програма за развитие на селските райони“, а проектът е на стойност 332 695,46 лв.
След приключилите ремонтни дейности в Брестовица, фирмата изпълнител се отправя към село Цалапица, и конкретно улица  Ал.Стамболийски с дължина 560м., тук ремонтът е на стойност 171 947,02лв. Предстои и реконструкция на 444-метровата  ул. Гагарин, с. Крумово, за близо 161 000лв.


Инж. Пламен Спасов: Бъдещето на общината е във винарството

На наша територия се намират 13 изби, някои от които прочути и по света, гордее се кметът на Община "Родопи"

alt

Инж. Пламен Спасов е втори мандат кмет на община „Родопи". Роден е на 7 ноември 1965г. в с. Ягодово, женен с две деца.
През 1994г. получава магистърска степен във Факултета по специална подготовка на ТУ София, филиал Пловдив, със специалност Експлоатация и ремонт на авиационна техника. През 1995г. придобива следдипломна квалификация “Фирмен мениджмънт”.
Професионално се е занимавал с мениджмънт на производствени предприятия.

- Г-н Спасов, в каква посока бихте искали да се развива общината оттук нататък?

- Още от началото на мандата заявих, че моята визия за Община "Родопи" е да се ориентира към една община с развит селски туризъм, с развито винарство и лозарство. Мисля, че точно тук ни е силата. Затова и полагаме усилия в тази посока. На наша територия се намират 13 винарски изби, някои от които прочути и по света, гордее се кметът на Община "Родопи" Знаете, че през 2015 г. в с. Брестовица по европроект превърнахме Влаховата къща в Музей на виното. Успяхме от едни руини, съвместно с Национален институт за недвижимо културно наследство и по запазени снимки, да я възстановим в автентичния й вид. Днес къщата е Музей на виното, но тя е и паметник на културата с местно значение. Сградата е била собственост на голям търговец на вино, построена през 1820 година. Жителите на Брестовица се гордеят с малко известния факт, че тя е била и едно от скривалищата на Левски, който пристигнал в селото скрит в буре за вино.
По идея на кмета на Брестовица, Любен Радев патентовахме също така и наименованието „Брестовица - столица на виното”. Целта е да се популяризират вината и винопроизводството в селото, както и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация. Патентът се държи от кметството на Брестовица.
Горд съм, че на наша територия са 8 винарски къщи, и то винарни с име, което се чува не само в цяла България, а и по света. Рядко има община с толкова много винарски къщи, и то от хубави по- хубави. На наша територия се намира и „Интермодален терминал Пловдив“ край гара "Тодор Каблешков" в село Златитрап, както и Летище Пловдив. [Прочети цялото интервю]

[02 Юли 2018] Във връзка с писмо от EVN за извършване на планов ремонт и профилактика на 13.07.2018 г. е издадена Заповед на Кмета на община "Родопи", с която се обявява 13.07.2018 г. (петък) за неприсъствен ден за служителите в общинска администрация на община "Родопи" в сградите на общината на ул."Софроний Врачански" 1а и ул."Скайлер" 7, които ще бъдат без електрозахранване през целия ден. [Прочети]


[29 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 29.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]


[27 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 28.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]


[25 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани на 26.06.2018 г. и 27.06.2018г. интезивни валежи на места до 50-70 л./кв.м., придружени с гръмотевични бури и условия за градушки [Прочети]


[14 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани интезивни валежи на 14.06.2018 г., придружени с гръмотевични бури [Прочети]


[08 Юни 2018] Община "Родопи" бе удостоена с почетна ГРАМОТА за подкрепа и принос към Националната кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо" от Обмудсмана на Република България [Прочети]


[06 Юни 2018] ННа 11 юни, от 13.30 до 16.00 часа в зала 300 на Областна администрация – Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ №1, ет. 3, ще се проведе информационно събитие, чиято цел е да информира бизнеса от Пловдив и областта за възможностите за финансиране по новата програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия" - част от норвежкия финансов механизъм.
През новия финансов период в България ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса. Програмната схема за периода 2014 – 2021 г. е на стойност 28.5 милиона евро. [Прочети]


[18 Май 2018] Декларация за поверителност на община "Родопи"


[11 Май 2018] Съобщение до жителите на община "Родопи" до притежателите на пчелни семейства за провеждане на дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените места по график [Прочети]


[08 Май 2018] Анализ на финансовото състояние на община "Родопи" към 31.03.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2017 г. [Прочети]


[08 Май 2018] Финансово състояние на община "Родопи" за периода 31.12.2015 - 31.12.2017 г. [Прочети]


Община Родопи с иновативна телекомуникационна услуга

alt

От началото на 2018 година, Община „Родопи“ модернизира интернет страницата си, както на ниво управление на процеси, така и прилагане и обработка на информация. Новата иновативна телекомуникационна услуга, предоставя възможност на гражданите да осъществят връзка с администрацията безплатно и удобно.
Системата е с международно покритие, всички разговори се записват и съхраняват за период от един месец, което допълнително улеснява комуникацията между граждани и администрация. При всяка осъществена връзка се изписва и географската локация от където е осъществено обаждането- държава, град, улица и точен адрес, като така ще могат да се предотвратят злоупотреби и подаване на неверни сигнали. Също така, чрез системата жителите на общината могат да изпращат и текстови съобщения, които се пренасочват директно към  електронната поща на общината, като има възможност и за прикачване на файл.  Всяко съобщение се завежда с входящ номер в системата. Достъпът до услугата може да се осъществи, както през мобилен телефон, така и през компютър или таблет. Нужно е единствено да се зареди страницата на община Родопи в браузъра на устройството и да се натисне зелената слушалка, която се намира в долния десен ъгъл на сайта. Услугата е съобразена с работното време на община, като е активна за обаждания в часовете от 8:30 до 12:30 и 12:30 до 17:30, а през останалата част на денонощието могат да се изпращат единствено съобщения.
"Стремим се да модернизираме общината във всеки един аспект  и максимално да  улесним  достъпа на жителите до услугите на администрацията", коментира кмета на община Родопи инж.Пламен Спасов.

[22 Март 2018] Съобщение от Дирекция на МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВРЕМЕ ОТ 22.03.2018 г. - 25.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]


[16 Март 2018] Съобщение от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СИЛЕН ВЯТЪР НА 17.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]


Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж
Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:
НИВО А - над 4000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа
НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 3 часа
НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 5 часа
НИВО Г - под 500 МПС на ден
Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа.


[06 Февруари 2018] Със заповед на кмета инж. Пламен Спасов, с цел ограничаване на вирусни инфекции, учениците от Община Родопи излизат в превантивна три дневна грипна ваканция от 7 февруари.
  Справка за предепидемичната обстановка в 11-те училища на територията на общината, показва процент на заболеваемост 14,97%, или от 1416 деца, отсъстващи са 212.

„Според изискванията на РЗИ най-важно е 30 процента от децата да отсъстват от училище и то поради заболяване, и въпреки това, считам че са налице достатъчно предпоставки, за да предприемем това действие“, заяви инж. Пламен Спасов. [Прочети]


[29 Януари 2018 ] Във връзка с годишно облагане за 2018 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 29.01.2018 г. до 13,00 ч. до 17,30 ч.


[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


[16 Ноември 2017] Заповед за създаване Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Родопи


[23 Юни 2017] Покана във връзка с традиционния празник на община Доспат


[23 Юни 2017] Съобщение  от Община „Родопи” във връзка с наложителен ремонт на вододовеждащ канал към изр. Кричим

[03 Май 2017] Служители от Община „Родопи“ са сред първите, които се обучаваха по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“


[22 Април 2017] На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”.


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017 г.


Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за местни данъци и такси


Община „Родопи” спаси от продажба на безценица апетитни терени

alt


Община „Родопи” се налага спешно да покрие част от задълженията, натрупани по време на бившия кмет Йордан Шишков. Общата сума на дълговете, заверена от сегашното управление към ноември 2011 година възлизаше на 14 милиона и 400 хиляди лева. Освен това са запорирани всички банкови сметки и касови наличности, задължения за сметопочистване, сметоизвозване, неразплатени горива и храни в детските градини, както и неизплатени заплати за девет месеца назад от старото управление.
 
Подписани са били десетки неизгодни договори, които жителите сега трябва да изплащат. Един от най-неизгодните касае преасфалтиране на пътя за Дедево. От договор за 4 милиона и 600 хиляди лева, сега общината трябва да плати на фирмата-изпълнител сумата от 7 милиона и 200 хиляди лева заедно с лихвите.
Прочети цялата статия

Откриха златни накити в могилата на Брестовица

Сензационни открития направиха археолози по време на разкопките на могилата край село Брестовица, която е част от община “Родопи”. Там продължават интензивните дейности по разкриването на обекта. След откритите два гроба в могилата, е разкрит трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от 1 век след Христа и е на знатна жена от виден тракийски род, за която се предполага, че може да е съпруга на владетел. Ритуалът на нейното погребение е бил с изгаряне. В гроба са намерени дървено сандъче с апликации, две бронзови ключалки с формата на божество и закопчалка. alt

[Прочети цялата статия]


Село Ситово пази уникален надпис на над 8000 години

Уникален природен феномен пази село Ситово, което е част от община „Родопи”. Надпис на над 8000 години е запазен до наши дни. Той се намира на гладка скала и е с размери 240 на 30 сантиметра. Цялата скала се крепи на 5 камъка – единият е с образ на Богинята майка от Неолита, а друг камък прилича на пясъчен часовник. Надписът е направен на такова място, където няма ерозия и затова е запезен до днес, разказва кметският наместник на Ситово Димитър Насков.

Предполага се, че може надписът да е издялан от хората, които са оцелели след потопа, предизвикан от вулкана Санторини през 628 година преди Христа.
alt alt
alt
alt

[Прочети цялата статия]


 

                                                                                                                                                                                                                                                         Архив на новините