Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Местни данъци и такси - Родопи

alt

Процедури по предоставяне на административни услуги

Декларации и заявления

Сметки по ЗМДТ

Проверка на задължения за МДТ

Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за местни данъци и такси

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщения до длъжници

Телефони за връзка


[13 Ноември 2019] Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи" до Общински съвет „Родопи" за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2020 г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2020г. до 12:00 ч. на 16.12.2019 г. в деловодството на община „Родопи", гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански" №1А, както и на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. : [Покана], [Проект]


[01 Август 2019] От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


[01 Март 2019] Съобщение до данъкоплатците на община "Родопи" : Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019 г. Срокове, начини и места за плащане на задълженията Ви: [Прочети]


[10 Септември 2014] Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от ЗТ и

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.