Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Програми

 

 Име на документ
1 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2013г.
2 Програма за опазване на околната среда
3 Общинска програма за закрила на детето 2011г
4 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост 2012г.
5 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община "Родопи" 2013-2017г
6 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2012-2015г.
7 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми источници и биогорива 2013-2015г.
8 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми источници и биогорива 2013-2023г.
9 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА „РОДОПИ” ПРЕЗ 2014 Г.
10 Програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи 2014-2020г.
11 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2015г.
12 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2016г.
13 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община "Родопи" 2016-2019г.
14 Общинска програма за закрила на детето 2016г
15

Годишна програма на Община Родопи - обл.пловдив за управление и разпореждане с имотите - Общинска собственост за 2017г.

16 Общинска програма за закрила на детето за  2017г.