Община Родопи

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Защитени територии и биоразнообразие

Защитени територии и биоразнообразие

І. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, намиращи се в Община Родопи:

 

ГОЛИЦА

1.Категория: Защитена местност

Местоположение: с. Лилково, община: Родопи, област: Пловдив

Площ: 55.20 хектара

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД330 от 31.03.2003

Цели на обявяване :

1. Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура.

2. Защитена местност "Нощувка на малък корморан - Пловдив"

Обявена със Заповед № РД - 644/05.09.2006 г. на МОСВ, с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus ). Намира се в землището на с. Костиево, общ Марица, с. Оризари, общ Родопи и гр. Пловдив, общ Пловдив. Обща площ 820,907 дка.

Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus)

 наречен още малка дяволица, или карабатак е една от най-редките и световно застрашени от изчезване водолюбиви птици. Обитава блата, езера, реки, заливни гори, канали и др. Оперението му е черно кафяво, като двата пола са практически неразличими. През размножителния период в оперението му се появяват малки бели петънца.

Малкият  корморан е класифициран като световно застрашен вид в категория "Полузастрашен" (Collar , 1994). На европейско ниво е отнесен към категорията "Уязвим" (Tucker and Heath, 1994). В Световната  Червена книга фигурира  в категорията "Нисък риск/Полузастрашен" (BirdLife International, 2000). Световната му популация е оценена  около 13 000 двойки, като през последните години са наблюдавани зимуващи птици в брой, допускащ и малко по - висока от тази численост.

Малкият корморан е включен в Червената книга на България (1985) в категорията "Застрашен вид". За обективното изясняване на вида в страната към съвременните данни за състоянието му се използват международните критерии на IUCN (BirdLife International, 2000). Анализът показва, че национален мащаб малкият корморан попада в категорията "Уязвим", тъй като има повече от 20% намаление на заетата за гнездене територия през последните 10 години, увеличено ниво на елиминиране на индивиди,  значителна фрагментация и продължително влошаване на площите и др.

3. ЧИНАРИТЕ

1.Категория: Защитена територия

Местоположение: с. Белащица, община: Родопи, област: Пловдив

Площ: 11 дка

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД

Цели на обявяване :

1. Опазване на източен чинар

 

Защитени зони по НАТУРА 2000 - Община Робопи:

1. По Директивата за птиците:

 • BG 0002087 "Марица - Пловдив"
 • BG 0002105 "Персенк"

2. По Директивата за хабитатите:

 • BG 0000194 "Река Чая"
 • BG 0000424 "Река Въча - Тракия"
 • BG 0000578 "Река Марица"
 • BG 0001033 "Брестовица"

 

ІІ. Защитени вековни и забележителни дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие:

 • Пет броя вековни чинари, намиращи се в м."Чифлика, землище на с.Белащица. Обявени с Постановление №15462
  от  29.11.1948 г. на МЗГ-1брой и със Заповед   № 899/17.08.1983   г.   на   КОПС  при   МС - четири   броя. Стопанисват се и се охраняват от Кметство с.Белащица приобщина Родопи.
 • Зимен дъб в м."Свети Георги", с.Извор. Обявен със Заповед №343/04.7.1978 г. на КОПС при МС. Стопанисва се и се охраняват от Кметство с.Извор - общ.Родопи.
 • Вековна ела в землището на с.Скобелево, м. "Самунджица".
  Обявена с Постановление №16787/21.12.1948г. на МЗГ.Стопанисва се и се охраняват от ДЛ Кричим.