Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси Декларации и заявления

Декларации и заявления МДТ


Декларации / Заявления

1

Деклараци за леки или товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона

2

Декларация за ППС, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона

3

Декларация за недвижими имоти по чл.14

4

Декларация за освобождаване от данък върху недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение по чл.27

5

Декларация за придобиване на имущество по чл.49

6

Заявление за данъчна оценка

7

Патентни декларации

8

Декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /Туристически данък/

9

Декларация за облагане с данък върху наследство

10

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

11

Справка - декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма - Актуализиран вариант

12

Регистър за настанени туристи - Актуализиран вариант

 


[01 Август 2019] От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


[10 Септември 2014] Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от ЗТ и

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.