Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Администрация Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО  -  032 / 604-137;  032 / 604-156 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  -  032 / 604-115;  032/ 604-141

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж / Стая № Служебен телефон
       
КМЕТ Павел Михайлов 3/25 , 3/26 604-100
Зам.кмет Владимир Маринов 3/24 604-100
Зам.кмет Неази Таир 3/23 604-103
       
Председател ОбС Георги Цанков 2/13 604-117
Зам.председател ОбС Илина Вутова 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Валентина Хаджиева 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Гюлджан Дурмушали 2/13 604-113
       
Ръководител звено вътр.одит   4/35  
Гл.експерт ОМП Николай Кискинов 4/46 604-123
Секретар МКБППМН Жулиета Калапанкова 4/37 604-145
Финансов контрольор Антоанета Калинова 4/35 604-129
Дежурни     604-139
Информация Иван Иванов   604-147
Отдел “ГС и екология“
Н-к отдел "ГС и екология"      
Гл.експерт “Екология“ Светослав  Димов 4/38 604-127
Гл.експерт “Екология“ Милена Герзилова 4/38 604-127
Горски стражар Мирчо Аврамов   0884 619 747
  Дирекция ”Специализирана администрация”
Директор "СА" и гл. архитект арх.Атанас Недевски 1/7 604-132
Отдел “КР и ИТ”
Н-к отдел ”КРИТ” инж.Шидер Шидеров 1/6 604-142
Гл.експерт ”КРИТ” инж.Милена Диварова 1/10 604-138
Гл.експерт. „КРИТ” инж.Диляна Аврейска 1/6 604-161
Ст.специалист ”Планопазене” Радостина Герчева 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Величка Стоянова 1/7 604-133
Гл.специалист ”КРИТ и ЕСУТ” инж.Радославка Кемилова - Атанасова 1/6 604-135
Гл.специалист ”КРИТ” инж.Росица Дюлгерова 1/6 604-154
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Петя Гарова 1/3 604-110
Ст.специалист ”КРИТ” Иванка Ръжева 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Емилия Караминчева 1/3 604-110
Ст.специалист ”КРИТ” Мая Папалова 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Ивелина Юрукова 1/6 604-154
Ст.специалист ”КРИТ” Мария Танчева 1/10 604-138
Ст.специалист ”КРИТ” Мариана Бичова 1/10 604-138
Отдел ”ИПС”
Н-к отдел ”ИПС” арх.Никола Черняев 2/17 604-131
Гл.експерт ”ЕПМС” инж.Цветан Ташев 2/17 604-144
Гл.експерт ”ВиК” инж.Александър Попов 2/17 604-131           
Гл.експерт ”Стр. конструкции” инж.Росица Стефанова 2/17 604-144
Гл.експерт ”Транспортна инфраструктура” инж.Реджеп Топал 4/37 604-128
Гл.експерт ”КС” инж.Любомир Михайлов 4/37 604-128
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти” арх.Димитър Шишков 1/3 604-110
Гл.експерт ”Строителство” Нели Христова 1/8 604-134
Гл.експерт ”Строителство и архив” инж.Емилия Златанова 1/8 604-134
Отдел  “КУТ и С“
Н-к отдел ”КУТ и С” Радион Николов 1/4 604-111
Ст.експерт “КС“ инж.Румяна Христодулова 1/4 604-111
Гл.специалист “КС“ Петрунка Стайкова 1/4 604-155
Ст.специалист “КС“ Милена Иванова 1/4 604-155
Отдел ”Общинска собственост”
Н-к отдел ”ОС” Росица Минчева 3/26 604-120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“ Нели Табакова 3/26 604-120
Гл.експерт “Управление на ОС“ Мария Стефанова 3/26 604-176
Мл.експерт "ОС" Гергана Кръстанова 3/26 604-176
Отдел ”Координации и проекти”
Гл.експерт “К и П” Диана Димитрова 4/47 604-130
Мл.експерт “К и П” Магдалина Стоянова 4/47 604-130
Ст.специалист “К и П” Таня Бончева 4/47 604-130
Мл.експерт “К и П” Милена Милушева 4/37 604-145
Отдел ”Административно информационно обслужване”
Началник отдел “АИО“ инж.Живка Китева 3/32 604-109
Гл.експерт ”Инф.технологии” инж.Пламен Апостолов 3/34 604-146
Мл.експерт “АО“ Гергана Димова 3/32 604-153
Мл.експерт “АО“ - деловодител Атанаска Онова 1/2 604-156
Гл.специалист “АО“ - деловодител Райна Шушулова 1/2 604-137
Ст.специалист “АО“ - деловодител Илиана Тачева 1/2 604-156
Ст.специалист “АО“ - деловодител Татяна Георгиева 1/2 604-137
Гл.експерт “Обслужване на ОбС“ Ива Кацарова 2/13 604-126
Ст.специалист “Обслужване на ОбС“ Дарина Гушкова 2/13 604-113
Домакин Здравка Иванова 1/6 604-108
Шофьор Георги Гълъбов 4/36  
Шофьор Иван Манолов 4/36  
Шофьор инж.Ангел Трифонов 4/36  
Шофьор   4/36  
Работник поддръжка      
Отдел “Образование здравеопазване и култура“
Н-к отдел “ОЗК“ Любка Панайотова 2/19 604-121
Гл.експерт “ОЗК“ Тонка Глушкова 2/19 604-121
Мл.експерт "ОЗК" Елена Стоянова 2/19 604-121
Дирекция “Обща администрация“
Директор “ОА“ и гл.финансист Ивелина Стефанова 2/20 604-118
Отдел “Счетоводно обслужване“
Н-к отдел "СО" и гл. счетоводител Пенка Димитрова 2/21 604-136
Гл.експерт ”СО” Лина Златарева 2/21 604-136
Гл.експерт ”СО” Дора Йорданова 2/18 604-122
Гл.експерт ”СО” Елена Дафова 2/18 604-151
    2/18 604-122
Ст.счетоводител Еленка Димитрова 2/18 604-151
Гл.експерт ”СО” Лалю Бичев 2/22 604-143
Мл.експерт ”СО” Филка Марин 2/22 604-143
Счетоводител Мими Георгиева 2/22 604-143
Касиер счетоводство Мариана Дербатова 2/12 604-114
Отдел“Финанси“
Н-к отдел“Финансова политика“ Цвета Шишкова 2/16 604-105
Н-к сектор "БЧРФА" Албена Полизова 2/16 604-175
Гл.експерт "ЧР" Василка Горева 4/41 604-125
Мл.експерт "БФА" Диляна Ташева 2/16 604-157
Н-к сектор "МДТ-събиране и контрол" Даниела Кузманова 2/3 604-116
Гл.експерт “Счетоводство - МДТ“ Атанаска Димова 2/2  
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Теодора Първанова-Гергинова 2/1 604-140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Екатерина Михайлова 2/1 604-140
Гл.специалист “Прием и обработка“ Йорданка Григорова 1/2 604-141
Гл.специалист “Прием и обработка“ Мария Тонова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Райна Пампорова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Петя Николова-Василева 1/1 604-115
Гл.инспектор "Прием и обработка" Мария Гавраилова 1/1 604-115
Отдел “Правен“
Гл.юрисконсулт Юлиян Карабов 3/30 604-112
Гл.юрисконсулт Здравка Найденова 3/29 604-102
Гл.юрисконсулт Радостин Семерджиев 3/29 604-102
Юрисконсулт Моника Сали 3/33 604-107
Ст.специалист отдел “Правен“ Мария Бистрева 3/33 604-107
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия GSM Служ. телефон
с. Белащица
Кмет Костадин Николов 0882648227  
Мл.експерт ”АОС” Иванка Гайдарова   03100/22-66
Мл.експерт ”ОГС” Васка Иванова   03100/22-66
с. Бойково
Кметски наместник Иван Пачеджиев 0882998620  
с. Браниполе
Кмет Даниела Стоилова 0882998611  
Мл.експерт ”АОС” Неше Ремзи Кърмаджиева 0884349939 03113/99-39
Мл.експерт ”ОГС” Ирина Пампорова   03113/99-39
с. Брестник
Кмет Атанас Шопов 0885502305  
Мл.експерт ”ОГС” Елена Тодорова   03114/22-21
с. Брестовица
Кмет Любен Радев 0882998612  
Мл.експерт ”ОГС” Красимира Варадинова   03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместник   0882998623  
с. Златитрап
Кмет Анелия Уланова 0882998613  
Мл.експерт ”АОС” Илияна Дончева-Маринова   03128/25-55
Мл.експерт ”ОГС” Венета Вълкова   03128/25-55
с. Извор
Кметски наместник Тодорка Русева 0882998618  
с. Кадиево
Кмет Лиляна Петрова 0885502308  
Мл.експерт ”ОГС” Виолета Милушева   03140/12-28
с. Крумово
Кмет Румяна Самоковарева 0882998614      
Мл.експерт ”АОС” Юлия Атанасова   03116/20-21
Мл.експерт ”ОГС” Даниела Илиева   03116/20-29
с. Лилково
Кметски наместник Румен Димитров 0884719197 03109/24-00
с. Марково
Кмет Десислава Терзиева 0886000805  
Мл.експерт ”АОС” Гергана Георгиева   03112/20-10
Мл.експерт ”ОГС” Васка Запрянова   03112/22-65
с. Оризари
Кмет Йордан Тотев 0882998619  
Мл.експерт ”ОГС” Зоя Моллова   03100/22-77
с. Първенец
Кмет Ренета Плевнелиева 0884000963  
ст.специалист “АО“ Олга Цветанова   03111/23-38
Мл.експерт ”АОС” Сийка Дочева   03111/23-38
Мл.експерт ”ОГС” Веселина Петрова-Шишкова   03111/23-38
с. Ситово
Кметски наместник Димитър Пастърмаджиев 0882656076 03109/23-00
с. Скобелево
Кметски наместник Любомир Иванов 0882998617  
с. Устина
Кмет Нели Бундева 0884000806  
Мл.експерт ”АОС”     03145/20-10
Мл.експерт ”ОГС” Райна Стефанова   03145/20-39
с. Храбрино
Кмет        Ангел Чобанов 0888963731  
Мл експерт ”АО” Бистра Начева   03120/99-29
с. Цалапица
Кмет Ивайло Данаилов 0884155272  
Мл.експерт ”АОС” Цветана Павлова   03149/22-51
Мл.експерт ”ОГС” Румяна Бръскова   03149/22-53
с. Ягодово
Кмет Димитър Дишев 0888974356  
Мл.експерт ”АОС” Галя Грудева   03104/99-04
Мл.експерт ”ОГС” Виляна Митрова   03104/99-04
 
  ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градина Име и фамилия Длъжност GSM
ДГ Белащица Антония Андреева Директор 0882 898 200
ДГ Ягодово Веселина Мурджева Директор 0882 898 202
ДГ Браниполе Стефка Илиева Директор 0882 898 203
ДГ Устина Надежда Клинчева Директор 0882 898 204
ДГ Кадиево Снежана Дафовска Директор 0882 898 205
ДГ Крумово Диана Младенова-Найденова Директор 0882 898 206
ДГ Брестовица Здравка Мерджанова Директор 0882 898 207
ДГ Златитрап Снежана Дафовска Директор 0882 898 208
ДГ Марково Иванка Богоева Директор 0882 898 209
ДГ Първенец Мария Запрянова Директор 0882 898 210
ДГ Цалапица Десислава Малинова Директор 0882 898 211
ДГ Брестник Златка Атанасова Директор 0882 898 212