Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Новини

Новини Култура и история

НОМИНАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  НА ОБЩИНА РОДОПИ ПО НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ 2014г.”

 

Сред множество кандидатури подадени от цялата страна по Национална система „Живи човешки съкровища – България 2014г.” в раздел традиционни празници и обреди, единствената утвърдена такава от Пловдивска област е на НЧ „Съзнание – 1873г.” с. Брестовица, Община „Родопи”.

Утвърдената кандидатура от регионалните комисии е за фолклорния обичай Сирни заговезни „Туйкане”.


ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ УЧАСТВАХА В ПЪРВАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

ЗА 2014 ГОДИНА

 

Целевото финансово подпомагане на народните читалища за 2014 г. се провежда в две сесии и има за цел да подкрепя и стимулира дейността и развитието на народните читалища, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции. Допълнителната субсидия  е  разпределена по три направления:

  • Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства;
  • Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд;
  • Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер.

 Единственият одобрен проект от Община Родопи на тази сесия е НЧ „Съзнание – 1914г.” с. Първенец с финансиране по Направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и интериор на сценичните и библиотечни пространства”.

На втората конкурсна сесия, която ще се състои през второто полугодие на 2014 г., ще се разглеждат проектите, които не са подкрепени на първата сесия.