Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Кръгла маса

КРЪГЛА МАСА

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ, АНГАЖИРАНИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА В РИСК В ОБЩИНА „РОДОПИ“

На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”.

Събитието откри кметът на Община „Родопи” – инж. Пламен Спасов, който приветства участниците във форума. Г-н Спасов пожела успех и спорна работа, като апелира за диалог, чрез който се постига ефективност при партниране между институциите. Целта на всички е  защита на най – добрия интерес на децата. 

По време на основното представяне се акцентира на мерките за закрила на детето според действащата нормативна уредба; на начините за партниране между Община „Родопи”, Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” - Родопи, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив, Социални услуги, всички директори на детски градини и основни училища на територията на Община „Родопи”, Неправителствения сектори др.

Участниците дискутираха по проблеми свързани с рисковете от отпадане на деца от образователната система; нарастващата агресия между учениците; казусът „деца раждат деца”; начините за превенция и оказване на подкрепа на децата в ситуация на домашно насилие, конфликт между родители/разведени родители; предпазване на децата от въвличане в канали за проституция, трафик и попадане под зависимости. Коментира се готовността на обществото да посрещне т. нар. непридружени деца /непълнолетни и малолетни  бежанци влезли в Р. България без родителите си/  и др. Всички присъстващи се обединиха около тезата, че можем да помогнем за ограничаване на рисковете за децата само и единствено при поемане на ясна отговорност, непримиримост, постоянство и работа в партньорство.

Ангажираност по темата и активно участие взеха: Анка Сивинова – началник Отдел „Закрила на детето” – Родопи, Емилия Иванова – Директор на РДСП Пловдив, адв. Милена Кадиева – управител на Фондация Джендър алтернативи, Ирена Душкова – експерт РУО Пловдив, Любен Иванов – мл. експерт „Координация проекти” и модератор на събитието - Община „Родопи”, Любка Панайотова – началник отдел „Образование, здравеопазване и култура” в Община „Родопи”.

 

Презентация