Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Обучение по CAF Община Родопи

Служители от Община „Родопи“ са сред първите, които се обучаваха по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“

От 26 до 28-ми април в сградата на Областна администрация – Пловдив се проведе обучение по  Първи модул по проект на ИПА „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. В продължение на три дни, консултантите от Националния ресурсен център по CAF Светлан Карталов, Ивелина Стратева и Елена Ушева обучаваха едни от първите  участници в обучението  по проекта  – Община „Родопи“,Областна администрация – Пловдив, и РУО-Пловдив.

Въвеждането на Общата рамка за оценка (CAF) е заложено като важен приоритет в редица национални стратегически и програмни документи за развитие на българската администрация до 2020 г. Проектът на ИПА предвижда комплекс от дейности за  внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация и провеждане на мащабна кампания за неговото популяризиране.

Общата цел на проекта е „Подобряване на ефективността и качеството на работа в администрациите чрез въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF)“, а основните дейности са насочени към:

Провеждане на общо обучение по CAF с цел развитие на познанията за модела и ползите от неговото прилагане в администрацията.

 Развитие на капацитета на CAF ресурсния център в ИПА чрез провеждане на специализирани обучения за консултанти и участие в международни форуми на Европейския CAF ресурсен център в ЕИПА в Маастрихт.

  • Внедряване на модела CAF в 48 администрации
  • Изграждане на капацитет за външна оценка по прилагането на CAF и за присъждане на сертификат за „Ефективен CAF потребител“.
  • Популяризиране на CAF в администрациите чрез провеждане на комуникационна кампания.

Внедряването на CAF в 48 администрации ще бъде осъществено на три последователни етапа по 6 месеца, като във всеки от тях ще бъдат включени по 16 администрации. Внедряването на модела обхваща извършване на самооценка, изготвяне на доклад за  силните страни и областите за подобрение, както и на план с мерки за усъвършенстване на организацията. В края на всеки етап ще се провежда конференция за обсъждане на опита и споделяне на добрите практики на администрациите, внедрили CAF. По проекта ще бъдат разработени нови обучителни модули и ще бъдат обучени над 700 служители от всички нива на администрацията.

След края на обучението, всички участници получиха сертификат за успешното му завършване.

 

 

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?