Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински съвет

Общински съвет - РОДОПИ

Дневен ред заседания на ОбС - Родопи

Решения на ОбС - Родопи


[05 Февруари 2020] Декларация на Общински съвет „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на село Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи” : [Прочети]


[05 Ноември 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет "Родопи" на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община "Родопи" : [Прочети]


[12 Август 2019] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 23.08.2019 г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи - област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2018 г. на Община €žРодопи - област Пловдив: [Покана], [Доклад]


[28 Декември 2018] На заседание на общински съвет - Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия за търсене и проучване на инертни материали, което е предпоставка за възникване на кариери на територията на община "Родопи". Със същото решение, е одобрена декларация, подписана от всички общински съветници и потвърждаваща позицията им. [Прочети]


[22 Август 2018] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018 г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи - област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017 г. на Община €žРодопи - област Пловдив: [Покана], [Доклад]