Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Списък на общинските съветници подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

№ по ред Име и фамилия Входящ № на декларация
1 Георги Цанков ОС-ЗПК-82/06.12.2019г.
2 Ангел Драганов ОС-ЗПК-73/06.12.2019г.
3 Ангел Рахов ОС-ЗПК-74/06.12.2019г.
4 Боряна Бръзкова ОС-ЗПК-75/06.12.2019г.
5 Бюлент Шакир ОС-ЗПК-83/09.12.2019г.
6 Валентина Хаджиева ОС-ЗПК-65/06.12.2019г.
7 Венцислав Дзивков ОС-ЗПК-88/09.12.2019г.
8 Веселина Михайлова ОС-ЗПК-69/06.12.2019г.
9 Веска Вълчанова ОС-ЗПК-79/06.12.2019г.
10 Величка Стоичкова ОС-ЗПК-89/12.12.2019г.
11 Галина Вълева ОС-ЗПК-84/09.12.2019г.
12 Георги Митрев ОС-ЗПК-85/09.12.2019г.
13 Георги Кръстев ОС-ЗПК-63/06.12.2019г.
14 Гюлджан Дурмушали ОС-ЗПК-77/06.12.2019г.
15 Димитър Талев ОС-ЗПК-80/06.12.2019г.
16 Иван Стоилов ОС-ЗПК-86/09.12.2019г.
17 Илина Вутова ОС-ЗПК-64/06.12.2019г.
18 Йордан Бакалов ОС-ЗПК-71/06.12.2019г.
19 Йордан Божков ОС-ЗПК-72/06.12.2019г.
20 Кера Тошева ОС-ЗПК-67/06.12.2019г.
21 Красимир Кирев ОС-ЗПК-61/06.12.2019г.
22 Кирил Гавраилов ОС-ЗПК-62/06.12.2019г.
23 Кремена Цанкова ОС-ЗПК-76/06.12.2019г.
24 Лидия Гимишева ОС-ЗПК-70/06.12.2019г.
25 Николай Гачев ОС-ЗПК-66/06.12.2019г.
26 Пламен Кабаков ОС-ЗПК-81/06.12.2019г.
27 Ренгинар Мустафова ОС-ЗПК-68/06.12.2019г.
28 Рефик Мухтаров ОС-ЗПК-87/09.12.2019г.
29 Христо Седмаков ОС-ЗПК-78/06.12.2019г.