Община Родопи

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Общински съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии


1. ПК по бюджет и финанси:

Състав:

Председател:

Зам.-председател: 

Членове:

alt
 •           
2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •  
3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, следприватизационен контрол и местно самоуправление:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •  
4. ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •               
5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности (транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •   
6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •  
7. ПК по социална политика и здравеопазване:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •      
8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •   
9. ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Състав:

Председател:

Зам.-председател:

Членове:

alt
 •