Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински съвет Ръководство на ОбС Председатели на постоянни комисии

Председатели на постоянни комисии


1. ПК по бюджет и финанси

 

 

2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции

 

 

3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, след приватизационен контрол и местно самоуправление

 

 

4.ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване

 

 

5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности(транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори

 

 

6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт

 

 

7. ПК по социална политика и здравеопазване

 

 

8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм

 

 

9. ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси