Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Търгове


[06 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : новообразуван имот № 721.684 в с.Дедево, местност "Буче": [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ I (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ III (римско три) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ IV (римско четири) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[21 Януари 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: масивна сграда за оптика - пристройка към сграда кметство в с.Цалапица, кв.69: [Прочети][Корекции]


Архив - търгове