Списък на служителите в ОА подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВходящ № на декларация
РЪКОВОДСТВО
1КметПавел МихайловЗПК-ПМ-26(1)/06.12.2019
2Заместник кметВладимир МариновЗПК-ВМ-25(1)/04.12.2019
3Заместник кметНеази ТаирЗПК-НТ-23(1)/26.11.2019
4Заместник кметБорислав ИнчевЗПК-БИ-66(1)/03.08.2020
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
5Финансов контрольорАнтоанета Калинова94А-770-8/27.4.2018
6ССИ и ОМПНиколай КискиновЗПК-НК-37(1)/07.01.2020
7Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка ГологановаЗПК-ЙГ-43(1)/21.02.2020
8Гл.специалист Протокол
Мария БистреваЗДН-МБ-8(1)/14.09.2018
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
9Ръководител на звено „ВО“
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
10Директор Дирекция „ИП“
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
11Началник отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-ИлиеваЗПК-ЯИ-51(1)/09.06.2020
12Гл.юрисконсултЮлиян Карабов94Ю-03-6/27.4.2018
13Гл.юрисконсултЗдравка Найденова94З-99-3/30.4.2018
14Гл.юрисконсултРадостин СемерджиевЗПК-РС-24(1)/27.11.2019
15Гл.юрисконсултСевдалина ЦветковаЗПК-СЦ-44(1)/09.04.2020
16Гл.експерт „Управление на администрацията“Иванка ПетковаЗПК-ИП-42(1)/05.02.2020
17ЮрисконсултМоника Сали94М-116-4#2/02.08.2018
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
18Началник отдел „КП“
19Гл.експерт „КП“Диана ДимитроваЗПК-ДД-38(1)/07.01.2020
20Мл.експерт „КП“Милена Милушева94М-1113-5#2/31.7.2018
21Мл.експерт „КП“Магдалина СтояноваЗПК-МС-12(1)/07.05.2019
22Ст.специалист „КП“Таня Бончева94Т-19-2/09.05.2018
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
23Началник отдел „ОСЕГС“Ивайло ИвановЗПК-ИИ-60(1)/13.07.2020
24Гл.експерт „ОСРосица Минчева94Р-92-12/27.4.2018
25Гл.експерт „ОС“Петя ЯнчеваЗПК-ПЯ-64(1)/28.07.2020
26Гл.експерт „Управление на ОСМира ПироеваЗПК-МП-75(1)/15.01.2021
27Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табакова94Н-73-5/30.4.2018
28Гл.експерт „Екология“Светослав Димов94С-25-4/30.4.2018
29Гл.експерт „Екология“Милена Герзилова94М-69-4/30.4.2018
30Гл.експерт „Лесовъд“Стефан БечевЗПК-СБ-29(1)/17.12.2019
31Горски стражарМирчо Аврамов94М-211-1/31.05.2018
32Гл.специалист „Рибно стопанство“Борислав ДзивковЗДН-БД-5(1)/08.06.2018
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
33Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефанова94И-406-18/30.4.2018
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
34Началник отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводител
35Гл.експерт „Счетоводство“
36Гл.експерт „Счетоводство“Елена Дафова94Е-708-4/18.10.2018
37Гл.експерт „Счетоводство“Лина ЗлатареваЗПК-ЛЗ-22(1)/23.10.2019
38Гл.експерт „Счетоводство“Дора ЙордановаЗПК-ДЙ-3(1)/29.11.2018
39Гл.експерт „Счетоводство“Лалю БичевЗПК-ЛБ-7(1)/27.02.2019
40Гл.експерт „Счетоводство и МПП“Силвия БръзковаЗПК-СБ-45(1)/05.05.2020
41Ст.счетоводителЕленка Димитрова94Е-48-4/27.04.2018
42СчетоводителМими Георгиева94М-08-6/09.05.2018
43СчетоводителДимитър МихайловЗПК-ДМ-13(1)/10.05.2019
44Главен специалист Счетоводство и КасиерМариана Дербатова94М-02-5/15.05.2018
45Главен специалист Счетоводство и КасиерНина ЙордановаЗПК-НЙ-10(1)/19.03.2019
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
46Началник отдел „БФ“Цвета Шишкова94Ц-02-12/27.4.2018
47Гл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Албена Полизова94А-539-7/27.4.2018
48Гл.експерт „ЧР“Василка Горева94В-77-6/27.4.2018
49Мл.експерт „ЧР и ФА“Цветана СпасоваЗПК-ЦС-47(1)/12.05.2020
50Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Диляна Ташева94Д-914-4/27.4.2018
51Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Гергана КръстановаЗПК-ГК-4(1)/04.02.2019
52Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Цветелина ТосеваЗПК-ЦТ-65(1)/29.07.2020
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
53Началник отдел „МДТ“Тодор ЗапряновЗПК-ТЗ-57(1)/30.06.2020
54Гл.експерт „Прием обработка на документи“Даниела Кузманова94Д-58-22/04.09.2018
55Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна БиневаЗПК-ДБ-69(1)/26.08.2020
56Гл.инспектор „РК“Теодора Първанова-Гергинова94Т-304-8/30.4.2018
57Гл.инспектор „РК“Екатерина Михайлова94Е-234-13/30.4.2018
58Гл.инспектор „ПО“Райна Пампорова94Р-51-2#4/09.10.2018
59Гл.инспектор „ПО“Петя Николова-Василева94П-477-1/9.5.2018
60Гл.специалист „ПО“Мария Тонова94М-1092-5/30.04.2018
61Гл.специалист „ПО“Йорданка Григорова94Й-28-1/30.04.2018
62Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга ЦветановаЗДН-ОЦ-6(1)/08.06.2018
63Счетоводител „МДТ“Атанаска ДимоваЗПК-АД-1(1)/06.11.2018
64Касиер-счетоводителМария Гаврилова94М-65-5/30.04.2018
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
65Директор Дирекция „УТ“ и Гл.архитектАтанас Недевски92-453-4#4/09.08.2018
66ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
67Началник отдел „КРИТМилена Диварова-Димитрова94M-75-3/3.5.2018
68Гл.експерт „КРИТ“Диляна Аврейска94А-05-6#1/31.7.2018
69Гл.експерт „КРИТ“Естер ЩереваЗПК- ЕЩ-59(1)/09.07.2020
70Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасова94Р-380-2/27.04.2018
71Ст.експерт „КРИТ“Росица Влашева-ДюлгероваЗПК-РД -6(1)/20.02.2019
72Гл.специалист „КРИТ“Петя Гарова94П-32-4/11.05.2018
73Мл.експерт „КРИТ“Емилия КараминчеваЗДН-ЕК-3(1)/08.06.2018
74Ст.специалист „КРИТ“Иванка Ръжева94И-28-1/11.05.2018
75Ст.специалист „КРИТ“Ивелина ЮруковаЗПК-ИЮ-4(1)/03.12.2018
76Ст.специалист „Планопазене“Радостина Герчева94Р-254-1/30.04.2018
77Мл.експерт „КРИТ“Мария ТанчеваЗДН-МТ-1(1)/27.04.2018
78Ст.специалист „КРИТ“Марияна Бичова94М-597-4/04.05.2018
79Ст.специалист „КРИТ“Мая ПапаловаЗДН-МП-4(1)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
80Началник отдел „ИПС“Никола Черняев94Н-303-3/30.4.2018
81Гл.експерт „ВиК“Александър ПоповЗПК-АП-#(1)/02.01.2020
82Гл.експерт „ВиК“Росица ВлаховаЗПК-РВ-52(1)/15.06.2020
83Гл.експерт „КС“Гергана Попова94Г-953-2#3/09.10.2018
84Гл.експерт „КС“Нели АнгеловаЗПК-НА-63(1)/27.07.2020
85Гл.експерт „КС“Любомир МихайловЗПК-ЛМ-9(1)/14.03.2019
86Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишков94Д-47-3#1/31.7.2018
87Гл.експерт „Строителни конструкции“Росица Стефанова94Р-484-3/27.4.2018
88Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка Стоянова94В-58/-3/03.05.2018
89Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия Златанова94Е-37-5#1/27.04.2018
90Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова94Н-38-4/08.6.2018
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
91Началник отдел „КУТС“Радион Николов94Р-412-3/30.4.2018
92Мл.експерт „КС“Румяна Христодулова94Р-301-3/9.5.2018
93Гл.специалист „КС“Петрунка Стайкова94П-119-8/03.05.2018
94Ст.специалист „КС“Милена Иванова94М-955-7/03.05.2018
95Ст.специалист „КС“Бистра СтайковаЗПК-БС-11(1)/15.04.2019
ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕПМС“
96Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“Реджеп ТопалЗПК-РТ-58(1)/01.07.2020
97Гл.експерт „ЕПМС“Цветан Ташев94Ц-67-9/27.4.2018
98Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел ШоповЗДН-АШ-2(1)/08.06.2018
99Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко ВасилевЗДН-ВВ-7(1)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
100Началник отдел „ОСДКСТ“Таня ТакеваЗПК-ТТ-67(1)/10.08.2020
101Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанкова94Ж-07-9#2/7.6.2018
102Гл.експерт „ОК“
103Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“Десислава ЙордановаЗПК-ДЙ-54(1)/24.06.2020
104Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав ЧотровЗПК-РЧ-55(1)/24.06.2020
105Мл.експертЕлена Стоянова94Е-382-2/30.4.2018
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
106Началник отдел „РГС“Живка Китева-Кръстева94Ж-08-9/27.4.2018
107Мл.експерт „РГС“Гергана Димова94Г-98-4/27.4.2018
108Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка Иванова94В-470-3/18.5.2018
109Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина Пампорова94И-238-1/14.5.2018
110Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена Тодорова94Е-746-2/16.10.2018
111Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица Попова94Р-230-3/14.05.2018
112Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета Вълкова94В-449-1/15.5.2018
113Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета Милушева94В-426-5/15.5.2018
114Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела ИлиеваЗПК-ДИ-18(1)/12.08.2019
115Гл.специалист „РГС“(Марково)Васка ЗапряноваЗПК-ВЗ-33(1)/20.12.2019
116Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-Шишкова94В-920-2#1/07.08.2018
117Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна Стефанова94Р-570-3#1/14.5.2018
118Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна Бръскова94Р-554-1/16.5.2018
119Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана Митрова94В-704-1/14.5.2018
120Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Златка АлексиеваЗПК-ЗА-4(1)/10.12.2018
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
121Началник отдел „АИОУ“Йорданка ЗлатковаЗПК-ЙЗ-62(1)/21.07.2020
122Гл.експерт „ИТ“Пламен Апостолов94П-565-2#1/7.6.2018
123Гл.експерт „Обслужване ОбС“Ива Кацарова94И-1004-5/15.05.2018
124Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина ГушковаЗПК-ДГ-30(1)/18.12.2019
125Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Онова94А-04-3/27.4.2018
126Гл.специалист „АИОУ“Христина ЖуковаЗПК-ХЖ-61(1)/15.07.2020
127Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачева94И-621-3/14.05.2018
128Гл.експерт „АИОУ“Йорданка ГицоваЗПК-ЙГ-68(1)/14.08.2020
129Мл.експерт „АИОУ“(Белащица)Ивелина ГавазоваЗПК-И-27(1)/11.12.2019
130Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше Кърмаджиева94Н-155-1/14.05.2018
131Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка Цанкова94Й-188-1/17.10.2018
132Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели Велкова94Н-566-2#1/14.5.2018
133Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-Маринова94И-335-1/15.5.2018
134Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка ЦанковаЗПК-ТЦ(1)/10.06.2019
135Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия Атанасова94Ю-53-1/30.4.2018
136Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Гергана Георгиева94Г-212-4#1/03.08.2018
137Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Десислава АмброзоваЗПК-ДА-41(1)/29.01.2020
138Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя Моллова94З-248-1#1/14.5.2018
139Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка Дочева94С-1406-3/03.08.2018
140Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна ЗлатановаЗПК-РЗ-19(1)/17.09.2019
141Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра НачеваЗПК-БН-34(1)/20.12.2019
142Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка Керкенезова – ВълчеваЗПК-БВ-32(1)/19.12.2019
143Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка ДончеваЗПК-ЗД-31(1)/18.12.2019
144Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя Аргирова94Г-612-6#1/15.5.2018
ЗВЕНО „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
145Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил ВасилевЗПК-ВВ-50(1)/08.06.2020
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
146Кметски наместник – с.БойковоИван Пачаджиев94И-144-5/9.5.2018
147Кметски наместник – с.ДедевоИван АрамазовЗПК-ИА-40(1)/27.01.2020
148Кметски наместник – с.ИзворДимитър КръстановЗПК-ДК-56(1)/25.06.2020
149Кметски наместник – с.ЛилковоРумен ДимитровЗПК-РД-35(1)/27.12.2019
150Кметски наместник – с.СитовоВиделина Врачева-СкръчковаЗПК-ВС-49(1)/08.06.2020
151Кметски наместник – с.СкобелевоПетко ПетковЗПК-ПП-53(1)/16.06.2020