Списък на директорите на ДГ неподали при напускане декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редДетски градини на територията на община „Родопи“Директор – име и фамилия
1„Пролет“ с.ЯгодовоСавка Спасова