Списък на служителите в ОА подали декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/Вх.№ на декл. по чл.35, ал.1, т.2 /Част 2/
1Финансов контрольорАнтоанета КалиновадаЗПК-37(2)/08.06.2018
2ССИ и ОМПНиколай КискиновдаЗПК-141(2)/07.01.2020
3Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка ГологановадаЗПК-147(2)/21.02.2020
4Гл.специалист ПротоколМария БистревадаЗПК-МБ-(2)/14.09.2018
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
5Ръководител на звено „ВО“   
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
6Директор Дирекция „ИП“   
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
7Началник отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-ИлиевадаЗПК-155(2)/09.06.2020
8Гл.юрисконсултЮлиян КарабовдаЗПК-14(2)/08.06.2018
9Гл.юрисконсултЗдравка НайденовадаЗПК-36(2)/08.06.2018
10Гл.юрисконсултРадостин СемерджиевдаЗПК-130(2)/27.11.2019
11Гл.юрисконсултСевдалина ЦветковадаЗПК-148(2)/22.04.2020
12Гл.експерт „Управление на администрацията“Иванка ПетковадаЗПК-146(2)/05.02.2020
13ЮрисконсултМоника СалидаЗПК-34(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
14Началник отдел „КП“   
15Гл.експерт „КП“Диана ДимитровадаЗПК-142(2)/07.01.2020
16Мл.експерт „КП“Милена МилушевадаЗПК-39(2)/08.06.2018
17Мл.експерт „КП“Магдалина  СтояновадаЗПК-119(2)/07.05.2019
18Ст.специалист „КП“Златомир ДьовленскидаЗПК-174(2)/11.11.2020
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
19Началник отдел „ОСЕГС“Ивайло ИвановдаЗПК-164(2)/13.07.2020
20Гл.експерт „ОС“Росица МинчевадаЗПК-30(2)/08.06.2018
21Гл.експерт „ОС“Петя ЯнчевадаЗПК-168(2)/28.07.2020
22Гл.експерт „Управление на ОС“ Мира Пироева да ЗПК-177(2)/15.01.2021
23Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели ТабаковадаЗПК-32(2)/08.06.2018
24Гл.експерт „Екология“Светослав ДимовдаЗПК-7(2)/08.06.2018
25Гл.експерт „Екология“Милена ГерзиловадаЗПК-6(2)/08.06.2018
26Гл.експерт „Лесовъд“Стефан БечевдаЗПК-133(2)/17.12.2019
27Горски стражарМирчо АврамовдаЗПК-МА-(2)/08.06.2018
28Гл.специалист „Рибно стопанство“Борислав ДзивковдаЗПК-БД-(2)/08.06.2018
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
29Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансистИвелина СтефановадаЗПК-18(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
30Началник отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводител   
31Гл.експерт „Счетоводство“   
32Гл.експерт „Счетоводство“Елена дафовадаЗПК-108(2)/14.11.2018
33Гл.експерт „Счетоводство“Лина ЗлатаревадаЗПК-129(2)/21.10.2019
34Гл.експерт „Счетоводство“Дора ЙордановадаЗПК-110(2)/29.11.2018
35Гл.експерт „Счетоводство“Лалю БичевдаЗПК-114(2)/27.02.2019
36Гл.експерт „Счетоводство и МПП“Силвия БръзковадаЗПК-149(2)/05.05.2020
37Ст.счетоводителЕленка ДимитровадаЗПК-ЕД-(2)/08.06.2018
38СчетоводителМими ГеоргиевадаЗПК-МГ-(2)/08.06.2018
39СчетоводителДимитър МихайловдаЗПК-120(2)/10.05.2019
40Гл.специалист Счетоводство и КасиерМариана ДербатовадаЗПК-МД-(2)/08.06.2018
41Гл.специалист Счетоводство и КасиерНина ЙордановадаЗПК-117(2)/19.03.2019
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
42Началник отдел „БФ“Цвета ШишковадаЗПК-53(2)/08.06.2018
43Гл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Албена ПолизовадаЗПК-1(2)/08.06.2018
44Гл.експерт „ЧР“Василка ГоревадаЗПК-57(2)/08.06.2018
45Мл.експерт „ЧР и ФА“Цветана СпасовадаЗПК-151(2)/12.05.2020
46Мл.експерт „Бюджет  и финансов анализ“Диляна ТашевадаЗПК-56(2)/08.06.2018
47Мл.експерт „Бюджет  и финансов анализ“   
48Мл.експерт „Бюджет  и финансов анализ“Цветелина ТосевадаЗПК-169(2)/29.07.2020
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
49Началник отдел „МДТ“Тодор ЗапряновдаЗПК-161(2)/30.06.2020
50Гл.експерт „Прием обработка на документи“Даниела КузмановадаЗПК-102(2)/23.08.2018
51Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна БиневадаЗПК-172(2)/26.08.2020
52Гл.инспектор „РК“Теодора Първанова-ГергиновадаЗПК-22(2)/08.06.2018
53Гл.инспектор „РК“Екатерина МихайловадаЗПК-24(2)/08.06.2018
54Гл.инспектор „ПО“Райна ПампоровадаЗПК-106(2)/22.10.2018
55Гл.инспектор „ПО“Петя  Николова-ВасилевадаЗПК-ПВ-(2)/23.10.2018
56Гл.специалист „ПО“Мария ТоновадаЗПК-МТ-(2)/08.06.2018
57Гл.специалист „ПО“Йорданка  ГригоровадаЗПК-5(2)/08.06.2018
58Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга  ЦветановадаЗПК-ОЦ-(2)/08.06.2018
59Счетоводител – МДТАтанаска ДимовадаЗПК-107(2)/07.11.2018
60Касиер-счетоводителМария ГавриловадаЗПК-МГ-(2)/08.06.2018
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
61Началник отдел „КРИТ“Милена Диварова-ДимитровадаЗПК-28(2)/08.06.2018
62Гл.експерт „КРИТ“       Диляна АврейскадаЗПК-27(2)/08.06.2018
63Гл.експерт „КРИТ“      Естер ЩеревадаЗПК-163(2)/09.07.2020
64Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“Радославка  Кемилова-АтанасовадаЗПК-РА-(2)/08.06.2018
65Ст.експерт „КРИТ“Росица  Влашева-ДюлгеровадаЗПК-РД-(2)/04.02.2019
66Гл.специалист „КРИТ“Петя ГаровадаЗПК-ПГ-(2)/08.06.2018
67Мл.експерт „КРИТ“Емилия  КараминчевадаЗПК-ЕК-(2)/08.06.2018
68Ст.специалист „КРИТ“Иванка  РъжевадаЗПК-ИР-(2)/03.12.2018
69Ст.специалист „КРИТ“Ивелина ЮруковадаЗПК-ИЮ-(2)/03.12.2018
70Ст.специалист „Планопазене“Радостина ГерчевадаЗПК-РГ-(2)/08.06.2018
71Мл.експерт „КРИТ“Мария ТанчевадаЗПК-МТ-(2)/08.06.2018
72Ст.специалист „КРИТ“Марияна БичовадаЗПК-МБ-(2)/08.06.2018
73Ст.специалист „КРИТ“Мая ПапаловадаЗПК-МП-(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
74Началник отдел „ИПС“   
75Гл.експерт „ВиК“Александър ПоповдаЗПК-АП-(2)/02.01.2020
76Гл.експерт „ВиК“Росица ВлаховадаЗПК-156(2)/15.06.2020
77Гл.експерт „КС“Гергана ПоповадаЗПК-101(2)/22.08.2018
78Гл.експерт „КС“Нели АнгеловадаЗПК-167(2)/27.07.2020
79Гл.експерт „КС“Любомир МихайловдаЗПК-116(2)/14.03.2019
80Гл.инженерРосица СтефановадаЗПК-176(2)/10.12.2020
81Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър ШишковдаЗПК-96(2)/08.06.2018
82Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка  СтояновадаЗПК-ВС-(2)/08.06.2018
83Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия ЗлатановадаЗПК-ЕЗ-(2)/08.06.2018
84Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели  ХристовадаЗПК-НХ-(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
85Началник отдел „КУТС“Радион НиколовдаЗПК-50(2)/08.06.2018
86Мл.експерт „КС“Румяна ХристодуловадаЗПК-51(2)/08.06.2018
87Гл.специалист „КС“Петрунка СтайковадаЗПК-ПС-(2)/08.06.2018
88Ст.специалист „КС“Милена Ивановадамайчинство
89Ст.специалист „КС“Бистра СтайковадаЗПК-118(2)/08.04.2019
ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕПМС“
90Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“   
91Гл.експерт „ЕПМС“Димитър ДимитровдаЗПК-175(2)/23.11.2020
92Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел  ШоповдаЗПК-АШ-(2)/08.06.2018
93Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко ВасилевдаЗПК-ВВ-(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
94Началник отдел „ОСДКСТ“Таня ТакевадаЗПК-170(2)/10.08.2020
95Секретар на МКБППМНЖулиета КалапанковадаЗПК-61(2)/08.06.2018
96Мл.експерт „ОК“Магдалена ГиновадаЗПК-173(2)/03.11.2020
97Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“   
98Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав ЧотровдаЗПК-159(2)/24.06.2020
99Мл.експертЕлена СтояновадаЗПК-62(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
100Началник отдел „РГС“Живка Китева-КръстевадаЗПК-25(2)/08.06.2018
101Младши експерт „РГС“Гергана ДимовадаЗПК-26(2)/08.06.2018
102Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка ИвановадаЗПК-86(2)/08.06.2018
103Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина ПампоровадаЗПК-46(2)/08.06.2018
104Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена ТодоровадаЗПК-99(2)/01.08.2018
105Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица ПоповадаЗПК-РП-(2)/08.06.2018
106Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета ВълковадаЗПК-45(2)/08.06.2018
107Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета МилушевадаЗПК-94(2)/08.06.2018
108Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела ИлиевадаЗПК-125(2)/12.08.2019
109Гл.специалист „РГС“(Марково)Васка ЗапряновадаЗПК-137(2)/20.12.2019
110Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-ШишковадаЗПК-90(2)/08.06.2018
111Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна СтефановадаЗПК-95(2)/08.06.2018
112Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна БръсковадаЗПК-68(2)/08.06.2018
113Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана МитровадаЗПК-15(2)/08.06.2018
114Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Златка АлексиевадаЗПК-ЗА-(2)/04.12.2018
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“
115Началник отдел „АИОУ“Йорданка ЗлатковадаЗПК-166(2)/21.07.2020
116Гл.експерт „ИТ“Пламен АпостоловдаЗПК-63(2)/08.06.2018
117Гл.експерт „Обслужване ОбС“Ива  КацаровадаЗПК-ИК-(2)/08.06.2018
118Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина ГушковадаЗПК-134(2)/18.12.2019
119Мл.експерт „АИОУ“Атанаска ОновадаЗПК-19(2)/08.06.2018
120Гл.специалист „АИОУ“Христина ЖуковадаЗПК-165(2)/15.07.2020
121Ст.специалист „АИОУ“Илиана ТачевадаЗПК-ИТ-(2)/08.06.2018
122Гл.експерт „АИОУ“Йорданка ГицовадаЗПК-171(2)/14.08.2020
123Мл.експерт „АИОУ“(Белащица)Ивелина ГавазовадаЗПК-131(2)/11.12.2019
124Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше КърмаджиевадаЗПК-НК-(2)/08.06.2018
125Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка ЦанковадаЗПК-104(2)/17.10.2018
126Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели ВелковадаЗПК-49(2)/08.06.2018
127Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-МариновадаЗПК-48(2)/08.06.2018
128Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка ЦанковадаЗПК-ТЦ-(2)/15.05.2019
129Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия АтанасовадаЗПК-54(2)/08.06.2018
130Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Гергана ГеоргиевадаЗПК-83(2)/08.06.2018
131Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Десисилава АмброзовадаЗПК-145(2)/29.01.2020
132Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя МолловадаЗПК-42(2)/08.06.2018
133Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка ДочевадаЗПК-91(2)/08.06.2018
134Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна ЗлатановадаЗПК-126(2)/17.09.2019
135Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра НачевадаЗПК-138(2)/20.12.2019
136Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка  Керкенезова-ВълчевадаЗПК-136(2)/19.12.2019
137Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка ДончевадаЗПК-135(2)/18.12.2019
138Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя АргировадаЗПК-16(2)/08.06.2018
ЗВЕНО „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
139Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил ВасилевдаЗПК-154(2)/08.06.2020
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
140Кметски наместник – с.БойковоИван ПачаджиевдаЗПК-41(2)/08.06.2018
141Кметски наместник – с.ДедевоИван АрамазовдаЗПК-144(2)/29.01.2020
142Кметски наместник – с.ИзворДимитър КръстановдаЗПК-160(2)/25.06.2020
143Кметски наместник – с.ЛилковоРумен ДимитровдаЗПК-139(2)/27.12.2019
144Кметски наместник – с.СитовоВиделина Врачева-СкръчковадаЗПК-153(2)/08.06.2020
145Кметски наместник – с.СкобелевоПетко ПетковдаЗПК-157(2)/16.06.2020