Заместник-кмет на Община Родопи

Владимир Маринов Маринов - Заместник-кмет на Община Родопи

Име: Владимир Маринов Маринов

Дата на раждане: 28.07.1981 г.

Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: мениджмънт

За контакти:

Приемен ден:

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Зам.кмета на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.

Четвъртък от 13.30 до 16.30 часа
/ С предварително записване /