Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО

032 / 604-137;  032 / 604-156

[email protected]


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

032 / 604-115;  032/ 604-141

[email protected]


АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”

No.ДлъжностИме и фамилияЕтаж / Стая №Служебен телефон
1КМЕТПавел Михайлов3/26, 3/27604-100
2Зам.кметВладимир Маринов3/24604-100
3Зам.кметНеази Таир3/28604-103
4Зам.кметБорислав Инчев3/31604-150
5СекретарИванка Петкова3/23604-106
    
6Председател ОбСГеорги Цанков2/13604-126
7Зам.председател ОбСИлина Вутова2/13604-113
8Зам.председател ОбСВалентина Хаджиева2/13604-113
9Зам.председател ОбСГюлджан Дурмушали2/13604-113
    
10ССИ и ОМПНиколай Кискинов4/46604-123
11Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологанова3/23604-106
12Гл.специалист „Протокол“Мария Бистрева3/25604-100
13Финансов контрольорАнтоанета Калинова4/35604-129
14Дежурни  604-139
15Информация 604-147
Дирекция „Инвестиционна политика“
16Директор Дирекция „ИП“   
Отдел “Правен“
17Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиева 604-149
18Гл.юрисконсултЮлиян Карабов 604-102
19Гл.юрисконсултСевдалина Цветкова 604-102
20Гл.юрисконсултРадостин Семерджиев 604-107
21ЮрисконсултМоника Сали 604-107
Отдел ”Координации и проекти”
22Н-к отдел „КП“   
23Гл.експерт “КП”Диана Димитрова 0888303993
24Мл.експерт “КП”Магдалина Стоянова 0888303993
25Мл.експерт “КП”Златомир Дьовленски 0888303993
26Мл.експерт “КП”Милена Милушева4/37604-145
Отдел ”Общинска собственост, екология и горско стопанство”
27Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Иванов 604-149
28Гл.експерт “ОС“Росица Минчева 604-120
29Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“Нели Табакова 604-120
30Гл.експерт “Управление на ОС“   
31Мл.експерт „ОС“Петя Янчева 604-120
32Гл.експерт “Екология“Светослав  Димов4/38604-127
33Гл.експерт “Екология“Милена Герзилова4/38604-127
34Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечев4/38604-127
35Горски стражарМирчо Аврамов 0884 619 747
Дирекция “Финанси и счетоводство“
36Директор Дирекция “ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефанова2/20604-118
Отдел “Счетоводство“
37Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Димитрова2/19604-160
38Гл.експерт ”Счетоводство”Лина Златарева2/21604-136
39Гл.експерт ”Счетоводство”Дора Йорданова2/18604-122
40Гл.експерт ”Счетоводство”Елена Дафова2/18604-151
41Гл.експерт ”Счетоводство”Лалю Бичев2/22604-143
42Гл.експерт ”Счетоводство и МПП”Силвия Бръзкова2/22604-143
43Ст.счетоводителЕленка Димитрова2/18604-122
44СчетоводителДимитър Михайлов2/18604-151
45СчетоводителМими Георгиева2/22604-143
46Главен специалист Счетоводство и КасиерМариана Дербатова2/12604-114
47Главен специалист Счетоводство и КасиерНина Йорданова2/12604-114
Отдел“Бюджет и финанси“
48Н-к отдел „БФ““Цвета Шишкова2/16604-105
49Гл.експерт „БФА“Албена Полизова2/16604-175
50Гл.експерт „ЧР“Василка Горева4/41604-125
Мл.експерт „ЧР и ФА“Цветана Спасова4/41604-125
Мл.експерт „БФА“Цветелина Тосева2/16604-157
Мл.експерт „БФА“ 2/16604-157
Отдел“Местни данъци и такси“
Н-к отдел „МДТ“Тодор Запрянов2/3604-116
Гл.експерт „Прием и обработка“Даниела Кузманова2/2604-119
Счетоводител „МДТ“Атанаска Димова2/2604-119
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергинова2/1604-140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Екатерина Михайлова2/1604-140
Гл.специалист “Прием и обработка“Йорданка Григорова1/2604-141
Гл.специалист “Прием и обработка“Мария Тонова1/2604-141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Райна Пампорова1/2604-141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Петя Николова-Василева1/1604-115
Касиер-счетоводителМария Гавраилова1/1604-115
Дирекция ”Устройство на територията”
Директор Дирекция „УТ“ и Гл.архитектарх.Атанас Недевски1/7604-132
Отдел “Кадастър, регулации и извънселищни територии”
Н-к отдел ”КРИТ”инж.Милена Диварова1/10604-138
Гл.експерт „КРИТ”инж.Диляна Аврейска1/6604-161
Ст.специалист ”Планопазене”Радостина Герчева1/6604-135
Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“инж.Радославка Атанасова1/6604-135
Ст.експерт „КРИТ“инж.Росица Дюлгерова1/6604-154
Гл.специалист „КРИТ“инж.Петя Гарова1/6604-161
Ст.специалист ”КРИТ”Иванка Ръжева1/6604-135
Мл.експерт „КРИТ“инж.Емилия Караминчева1/3604-110
Ст.специалист ”КРИТ”Мая Папалова1/6604-135
Ст.специалист ”КРИТ”инж.Ивелина Юрукова1/6604-154
Мл.експерт „КРИТ“Мария Танчева1/10604-138
Ст.специалист ”КРИТ”Мариана Бичова1/3604-110
Отдел ”Инвестиционна политика и строителство”
Н-к отдел ”ИПС”арх.Естер Щерева2/17604-131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Александър Попов2/17604-131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Росица Влахова2/17604-131
Гл.инженеринж.Росица Стефанова2/17604-144
Гл.експерт ”КС”инж.Любомир Михайлов4/37604-128
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти”арх.Димитър Шишков1/3604-110
Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“инж.Величка Стоянова1/7604-133
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова1/8604-134
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“инж.Емилия Златанова1/8604-134
Отдел  “Контрол по устройство на териториите и строителството“
Н-к отдел ”КУТС” 1/4604-111
Гл.експерт “КС“Нели Ангелова1/4604-111
Гл.специалист “КС“Петрунка Стайкова1/4604-155
Ст.специалист “КС“ 1/4604-155
Ст.специалист “КС“Бистра Стайкова1/8604-134
Отдел  “Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“
Н-к отдел ”ТИЕПМС”инж.Радион Николов4/37604-128
Гл.експерт ”ЕПМС”инж.Димитър Димитров2/17604-144
Отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“
Н-к отдел „ОСДКСТ“Таня Такева2/33604-121
Секретар МКБППМНЖулиета Калапанкова4/37604-145
Гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване“Гергана Власева2/33604-121
Ст.експерт “ОК“Елена Стоянова2/29604-148
Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотров2/33604-121
Мл.експерт „ОК“Магдалена Гинова2/29604-148
Отдел ”Регистрация и гражданско състояние”
Н-к отдел „РГС“инж.Живка Китева3/32604-109
Мл.експерт „РГС“Гергана Димова3/32604-153
Отдел ”Административно информационно обслужване и услуги”
Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златкова 604-149
Гл.експерт ”Инф.технологии”инж.Пламен Апостолов3/34604-146
Гл.експерт “Обслужване ОбС“Ива Кацарова2/13604-126
Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина Гушкова2/13604-113
Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Онова1/2604-156
Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачева1/2604-137
Ст.специалист „АИОУ“Христина Жукова1/2604-137
    
Хигиенистки  604-124
Звено „Материално-техническо обслужване“
Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил Василев1/6604-108
АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
ДлъжностИме и фамилияGSMСлуж. телефон
с. Белащица
КметКостадин Николов0882 648227 
Мл.експерт „АИОУ“Ивелина Гавазова 03100/22-66
Мл.експерт „РГС“Васка Иванова 03100/22-66
с. Бойково
Кметски наместникИван Пачеджиев0882 998620 
с. Браниполе
КметДаниела Стоилова0882 998611 
Гл.специалист „АИОУ“Неше Кърмаджиева0884 34993903113/99-39
Мл.експерт „РГС“Ирина Пампорова 03113/99-39
с. Брестник
КметАтанас Шопов0885 502305 
Мл.експерт „АИОУ“Йорданка Цанкова 03114/22-21
Мл.експерт „РГС“Елена Тодорова 03114/22-21
с. Брестовица
КметЛюбен Радев0882 998612 
Мл.експерт „АИОУ“Нели Велкова 03142/22-33
Гл.специалист „РГС“Росица Попова 03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместникИван Арамазов0882 998623 
с. Златитрап
КметАнелия Уланова0882 998613 
Мл.експерт „АИОУ“Илияна Дончева-Маринова 03128/25-55
Гл.специалист „РГС“Венета Вълкова 03128/25-55
с. Извор
Кметски наместникДимитър Кръстанов  
с. Кадиево
КметЛиляна Петрова0885 502308 
Мл.експерт „АИОУ“Тинка Цанкова 03140/12-28
Мл.експерт „РГС“Виолета Милушева 03140/12-28
с. Крумово
КметРумяна Самоковарева0882 998614     
Мл.експерт „АИОУ“Юлия Атанасова 03116/20-21
Мл.експерт „РГС“Даниела Илиева 03116/20-29
с. Лилково
Кметски наместникРумен Димитров0884 71919703109/24-00
с. Марково
КметДесислава Терзиева0886 000805 
Мл.експерт „АИОУ“Десислава Амброзова 03112/20-10
Мл.експерт „АИОУ“Гергана Георгиева 03112/20-10
Гл.специалист „РГС“Васка Запрянова 03112/22-65
с. Оризари
КметЙордан Тотев0882 998619 
Мл.експерт „АИОУ“Зоя Моллова 03100/22-77
с. Първенец
КметРенета Плевнелиева0884 000963 
Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветанова 03111/23-38
Мл.експерт „АИОУ“Сийка Дочева 03111/23-38
Мл.експерт „РГС“Веселина Петрова-Шишкова 03111/23-38
с. Ситово
Кметски наместникВиделина Скръчкова0882 65607603109/23-00
с. Скобелево
Кметски наместникПетко Петков0882 998617 
с. Устина
КметНели Бундева0884 000806 
Специалист „АИОУ“Румяна Златанова 03145/20-10
Мл.експерт „РГС“Райна Стефанова 03145/20-39
с. Храбрино
Кмет       Ангел Чобанов0888 963731 
Мл.експерт „АИОУ“Бистра Начева 03120/99-29
с. Цалапица
КметИвайло Данаилов0884 155272 
Ст.експерт „АИОУ“Божидарка Вълчева 03149/22-51
Гл.специалист „АИОУ“Запрянка Дочева 03149/22-51
Мл.експерт „РГС“Румяна Бръскова 03149/22-53
с. Ягодово
КметДимитър Дишев0888 974356 
Мл.експерт „АИОУ“Галя Аргирова 03104/99-04
Мл.експерт „РГС“Златка Алексиева 03104/99-04
Мл.експерт „РГС“Велиана Митрова 03104/99-04
ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градинаИме и фамилияДлъжностGSM
ДГ БелащицаЛидия ГориноваДиректор0882 898 200
ДГ ЯгодовоВеселина МурджеваДиректор0882 898 202
ДГ БраниполеКрасимира УзуноваДиректор0882 898 203
ДГ УстинаНадежда КлинчеваДиректор0882 898 204
ДГ КадиевоСнежана ДафовскаДиректор0882 898 205
ДГ КрумовоДиана Младенова-НайденоваДиректор0882 898 206
ДГ БрестовицаЗдравка МерджановаДиректор0882 898 207
ДГ ЗлатитрапСнежана ДафовскаДиректор0882 898 208
ДГ МарковоИванка БогоеваДиректор0882 898 209
ДГ ПървенецМария ЗапряноваДиректор0882 898 210
ДГ ЦалапицаДесислава МалиноваДиректор0882 898 211
ДГ БрестникЗлатка АтанасоваДиректор0882 898 212