Обяви за работа – Архив 2019 г.


[19 Декември 2019] Заповед за обявяване на свободна щатна бройка за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“.[26 Ноември 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши специалист „Обслужване на Общински съвет“.


[09 Август 2019] Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


[05 Август 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „В и К“.


[18 Юни 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „В и К“.


[13 Юни 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


[13 Юни 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“.


[07 Февруари 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността ст.специалист „Контрол по строителството“ в отдел „КУТ и С“.


[14 Януари 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността касиер-счетоводство в отдел „Счетоводно обслужване“.


[14 Януари 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


[14 Януари 2019] Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Снежанка“ с.Крумово.