Изтекли обяви за работа – 2021г.

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“. Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен…

Архив на обяви за работа

Архив на обяви за работа – 2020г. Архив на обяви за работа – 2019г. Архив на обяви за работа – 2018г. Архив на обяви за работа – 2017г. Архив на…

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК към 02.03.2021г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с…

СЪОБЩЕНИЯ ДО ДЛЪЖНИЦИ КЪМ 02.03.2021г.

Съобщение №101/02.03.2021г. Съобщение №102/02.03.2021г. Съобщение №103/02.03.2021г. Съобщение №104/02.03.2021г. Съобщение №105/02.03.2021г. Съобщение №106/02.03.2021г. Съобщение №107/02.03.2021г. Съобщение №108/02.03.2021г. Съобщение №109/02.03.2021г. Съобщение №110/02.03.2021г. Съобщение №111/02.03.2021г. Съобщение №112/02.03.2021г. Съобщение №113/02.03.2021г. Съобщение №114/02.03.2021г. Съобщение №115/02.03.2021г….

Инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение с .№ 53-565-1#100/26.02.2021г. от „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД за „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище…