Съобщение до Теодора Тончева

Съобщение до Теодора Тончева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производство на пелети от отпадъчен дървен материал, разфасоване на дървени трупи и склад на готова…

Съобщение до Екатерина Дунчева

Съобщение до Екатерина Дунчева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Дедево, местност „Топила“:

Съобщения до „Циганков“ ООД, Георги Костадинов, Мартин Кънчев, Руси Русев, Станимира Василева, Павлина Костадинова, Нина Пейчева, Евдокия Костадинова и Красимир Ангелов

Съобщения до „Циганков“ ООД, Георги Костадинов, Мартин Кънчев, Руси Русев, Станимира Василева, Павлина Костадинова, Нина Пейчева, Евдокия Костадинова и Красимир Ангелов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП…

Съобщения до Цвятко Домузов и Милка Домузова

Съобщения до Цвятко Домузов и Милка Домузова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Обществено обслужваща, складова, търговска и административна дейност“ в землището на…

Съобщение до Велика Сънденова

Съобщение до Велика Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“: