НОМИНАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА РОДОПИ ПО НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ 2014г.”

Сред множество кандидатури подадени от цялата страна по Национална система „Живи човешки съкровища – България 2014г.” в раздел традиционни празници и обреди, единствената утвърдена такава от Пловдивска област е на…

ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ УЧАСТВАХА В ПЪРВАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Целевото финансово подпомагане на народните читалища за 2014 г. се провежда в две сесии и има за цел да подкрепя и стимулира дейността и развитието на народните читалища, съобразно възложените…