Съобщение до Добрин Христов

Съобщение до Добрин Христов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Исака“:

Против кариерите над с.Белащица

Община „Родопи“ за пореден път заявява своята категорична позиция ПРОТИВ възобновяване на дейността на кариерите над с.Белащица и намерението на търговско дружество концесионер „Европейски пътища“ АД за удължаване на срока…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова въздушна кабелна линия…

Инвестиционно предложение от Рангел Теофилов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Теофилов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“ :

Инвестиционно предложение от „Елит 2095“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Елит 2095“ ЕООД за „Разширение на ферма за гушене на птици“ в ПИ в землището на с.Крумово :