Инвестиционно предложение от „Еолит“ ООД за „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“ – с.Храбрино

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение  с вх. № 32-01-15/1.3.2021 г. от „Еолит“ ООД за „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“  (98,2…

Инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение с .№ 53-565-1#100/26.02.2021г. от „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД за „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище…

Преустановено приемно време

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Кмета и на Зам.кметовете на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.