Конкурс за гл.експерт „КРИТ“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“.

Конкурс за гл.експерт „ЕПМС“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“.

Обяви за работа – Архив 2020 г.

[29 Октомври 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен инженер в отдел „Инвестиционни проекти и строителство“. [09 Октомври 2020] Конкурс по документи и интервю…

Обяви за работа – Архив 2019 г.

[19 Декември 2019] Заповед за обявяване на свободна щатна бройка за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“. [26 Ноември 2019] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността…

Обяви за работа – Архив 2018 г.

[10 Декември 2018] Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово. [20 Ноември 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността…

Обяви за работа – Архив 2017 г.

[29 Декември 2017] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“. [17 Октомври 2017] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт ИТ. [14 Септември 2017] На основание…

Обяви за работа – Архив 2016 г.

[15 Декември 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община Родопи област Пловдив [02 Декември 2016] Община Родопи…

Обяви за работа – Архив преди 2016 г.

[18 Декември 2015] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор Дирекция „Обща Администрация“ на Община „Родопи“, административно звено: Общинска администрация Родопи [02 Юли 2015] Протокол за допуснатите и…