От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

От 14.10.2019г. до 15.11.2019г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 14.10.2019г. до 30.11.2019г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Съобщение до данъкоплатците на община „Родопи“ : Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019г. Срокове, начини и места за плащане на задълженията Ви

Съобщение до данъкоплатците на община „Родопи“ : Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък…

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на: Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и…