Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Народно събрание – 2021г.

Код на услугатаНаименование на услугата
910001Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
910002Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от ИК) – вписване в избирателните списъци
910003Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от ИК)
910004Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл.43, ал.1, изр.1 от ИК)
910005Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 – 6 от ИК) 
910006Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021г.
910007Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

Услуги, свързани с парламентарни избори 2021