Обяви за работа – Архив 2016 г.

[15 Декември 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община Родопи област Пловдив


[02 Декември 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Шофьор на лек автомобил в Отдел Административно информационно обслужване в Дирекция Специализирана администрация


[12 Октомври 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността Началник отдел Контрол по устройство на териториите и строителството – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община Родопи област Пловдив


[03 Октомври 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Младши експерт Бюджет и финансов анализ в Сектор Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ на Отдел Финансова политика в Дирекция Обща администрация


[02 Септември 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността Началник отдел Контрол по устройство на териториите и строителството – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община Родопи


[31 Август 2016] Община Родопи област Пловдив търси да назначи Директор на ДГ „Пролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


[05 Август 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист КРИТ и ЕСУТ в Отдел КРИТ в Дирекция Специализирана администрация


[04 Август 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Младши експерт Контрол на строителството в Отдел Контрол по устройство на територията и строителството в Дирекция Специализирана администрация


[04 Август 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист в Отдел Правен в Дирекция Обща администрация по заместване


[13 Юли 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист КРИТ и ЕСУТ в Отдел КРИТ в Дирекция Специализирана администрация


[13 Юли 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи задлъжността: Оперативен дежурен


[28 Юни 2016] Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


[27 Юни 2016] Община Родопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Координатор на проект по проект Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в Община Родопи


[05 Май 2016] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник сектор Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ


[27 Април 2016] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник сектор Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ административно звено: Отдел Финансова политика Дирекция Обща администрация


[07 Март 2016] Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


[10 Февруари 2016] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт Кадастър, регулации и извънселищни територии административно звено: Отдел КРИТ Дирекция Специализирана администрация


[11 Януари 2016] Формуляр за окончателните резултати на кандидатите


[06 Януари 2016] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени припроведен конкурс чрезписмен тест за длъжността: Директор Дирекция „Обща администрация“