Обяви за работа – Архив 2018 г.


[10 Декември 2018] Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово.


[20 Ноември 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността експерт „Търгове и конкурси“.


[06 Ноември 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


[13 Септември 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността  старши специалист „КР и ИТ“ – 2 щатни бройки.


[23 Юли 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


[23 Юли 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Счетоводител“.


[03 Юли 2018] Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси – събиране и контрол“.


[03 Юли 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Юрисконсулт „Обществени поръчки“.


[21 Юни 2018] Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Горско стопанство и екология“ .


[11 Юни 2018] Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси – събиране и контрол“.


[11 Юни 2018] Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово .


[11 Юни 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“ .


[30 Април 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


[15 Март 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“ .


[09 Март 2018] Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Счетоводно обслужване“ и Главен счетоводител .


[09 Март 2018] Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


[26 Февруари 2018] Списък с резултати от писмен тест на допуснатите кандидати за заемане на длъжността „Юрисконсулт“.


[07 Февруари 2018] Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „Юрисконсулт“.


[25 Януари 2018] Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


[22 Януари 2018] Конкурс чрез тест и интервю за заемане на длъжността „Юрисконсулт„.


[22 Януари 2018] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.