Обяви за работа – Архив 2020 г.


[29 Октомври 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен инженер в отдел „Инвестиционни проекти и строителство“.


[09 Октомври 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“.


[28 Август 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Счетоводство„.


[28 Август 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт „Счетоводство„.


[08 Август 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши експерт „Счетоводство“.


[08 Август 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Счетоводство“.


[29 Юни 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм„.


[29 Юни 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Секретар“.


[18 Юни 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността „Секретар“.


[18 Юни 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“.


[05 Юни 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“.


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Административно и информационно обслужване и услуги“.


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“.


[27 Май 2020] Протоко за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Общинска собственост, екология и горско стопанство“.


[27 Май 2020] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси“.


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Административно и информационно обслужване и услуги“.


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“.


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост, екология и горско стопанство“.


[07 Май 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси“.


[29 Април 2020] Обявление за провеждане на първи етап от конкурса за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


[15 Април 2020] Уведомление до допуснатите кандидати за отлагане на конкурса за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


[02 Април 2020] Протокол от проведено интервю за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване


[02 Април 2020] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване


[31 Март 2020] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


[13 Март 2020] Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


[09 Март 2020] Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване.


[13 Януари 2020] Протокол за кандидатите за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“.