Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“


14 Януари 2021

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересвани лица, че започва текущ прием на заявления /18.01-22.01.2021г./ за ползване на услугата „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“ Обява


04 Декември 2020

Община „Родопи“ е кандидат  като Партньорска организация по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“ и уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления /07.12-11.12.2020г./ за ползване на услугата. Обява, Заявление, Декларация