Проекти в процес на подготовка

08.09.2016 г.

Народно читалище „Светлина-1900“-с. Цалапица  подготвя проект „Обновяване на културната инфраструктура –с.Цалапица“ за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР2014-2020г.

Документите са публикувани на – www.greeninvestbg.eu/chitalishtesvetlina1900


10.09.2016 г.

Народно читалище „Напредък-1904“-с. Устина подготвя проект „Създаване на условия за пълноценен културен живот и запазване на културната идентичност на населението на Община РОДОПИ-с.Устина“ за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР2014-2020г.

Документите са публикувани на www.greeninvestbg.eu/chitalishtenapredak1904