Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Координация и проекти“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Координация и проекти“