Съобщение до Трендафил Бръбаров

Съобщение до Трендафил Бръмбаров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Производство на пелети от отпадъчен дървена материал, разфасоване на дървени трупи и склад за готова продукция“ в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: